پذیرش

بسمه تعالی

تلفن داخلی:2244

واحد پذیرش خانم فهیمه فریدی (مسئول )- خانم انقانی-آقای صفایی

1-      برنامه ریزی ماهیانه پرسنل بخش پذیرش

2-     درخواست و پیگیری لوازم و تجهیزات و اوراق و فرمهای مورد نیاز بخش پذیرش

3-     راهنمایی و پاسخگویی به سئوالات مراجعین   

4-     تشکیل پرونده جهت بیماران سرپایی و بستری

 هماهنگی با مسئول مدارک پزشکی در خصوص مرخصی های استحقاقی و استعلاجی

آخرین ویرایش۰۷ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۲۵