پذیرش

تعداد بازدید:۱۱۵۲

بسمه تعالی

تلفن داخلی:2244

واحد پذیرش خانم فهیمه فریدی (مسئول )- خانم مولایی-آقای صفایی

1-      برنامه ریزی ماهیانه پرسنل بخش پذیرش

2-     درخواست و پیگیری لوازم و تجهیزات و اوراق و فرمهای مورد نیاز بخش پذیرش

3-     راهنمایی و پاسخگویی به سئوالات مراجعین   

4-     تشکیل پرونده جهت بیماران سرپایی و بستری

 هماهنگی با مسئول مدارک پزشکی در خصوص مرخصی های استحقاقی و استعلاجی

کلید واژه ها: پذیرش آمارو مدارک پزشکی بیمارستان طالقانی اراک

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۹