حراست

بسمه تعالی

                مسئول واحد حراست : خانم رودبارانی 
 تلفن داخلی : 2223

تلفن : 32775592

   

شرح وظایف :

1.     حفاظت پرسنلی

2.     حفاظت IT

3.     اقدامات مربوط به مکاتبات محرمانه

4.     نظارت بر ورود و خروج اموال

5.     نظارت بر ورود و خروج افراد

6.     انتظامات محیط

 

آخرین ویرایش۰۷ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۷۵