حراست

تعداد بازدید:۱۵۳۸

بسمه تعالی

                مسئول واحد حراست : آقای مرتضی زمانی نژاد
 تلفن داخلی : 2223

تلفن : 32775592

   

شرح وظایف :

1.     حفاظت پرسنلی

2.     حفاظت IT

3.     اقدامات مربوط به مکاتبات محرمانه

4.     نظارت بر ورود و خروج اموال

5.     نظارت بر ورود و خروج افراد

6.     انتظامات محیط

 

کلید واژه ها: واحد حراست مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی اراک واحد های پشتیبان

آخرین ویرایش۰۶ فروردین ۱۴۰۲