مدیریت

تعداد بازدید:۴۱۴۱
  

نام و نام خانوادگی: دکتر مجید طاهری

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی در سیاست گذاری سلامت

پست الکترونیک: Email:It-taleghani@arakmu.ac.ir

تلفن مستقیم: 

شماره تماس داخلی: 2220

آدرس: مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی اراک

سوابق اجرایی

 • مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات (پژوهش) دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • مدیر توسعه و تحول اداری ،معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • مشاور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • مشاور معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • مشاور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • عضو مشاور دایم کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • عضو متخصص اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی (مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی)
 • پژوهشگر(مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی)

شرح وظایف

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

کلید واژه ها: دکتر مجید طاهری دکترای سیاست گذاری سلامت

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۴۰۲