مترون

تعداد بازدید:۲۰۵۸

 

 

 

 

 • مترون : سرکار خانم معصومه شکری 

 • کارشناس پرستاری با سابقه بیش از 10سال مسئولیت در بخش های درمانی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)
 • سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)
 • دبیر کمیته بحران و بلایای مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) 

 

تلفن های داخلی : 2214 - 2213

 • شرح وظایف مترون:

 • برنامه ریزی در زمینه ارتقاء کیفی و بهبود مستمر ارائه خدمات به مددجویان .
 • تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز خدمت)مبتنی بر نیازها جهت تأمین و حفظ و ارتقاء سطح سلامت مددجو .
 • برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون .
 • تعیین خط مشی واتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.
 • تدوین و اجرای برنامه های آموزشی به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری .
 • ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی/درمانی مرکز .
 • انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری .
 • تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استاندارهای علمی.
 • تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب .
 • بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری .
 • پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحدهای ذیربط .
 • تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، مأموریت و ... کارکنان پرستاری .
 • ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان (تشویق و تنبیه)
 • ادراه جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها .
 • تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات .
 • تعیین اهداف آموزشی .
 • تأمین نیازهای آموزشی کارکنان .
 • آشنا سازی پرسنل جدیدالورود با مقررات .
آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۴۰۱