پاتولوژی

تعداد بازدید:۹۶۸۹
 

بخش پاتولوژی :

* اهداف :

نمونه­ های بیماران که توسط پزشکان طی عمل جراحی برداشته می­شود مثل آپاندیس یا نمونه سایر قسمت­های داخلی بدن و نمونه ­های پوستی و همچنین جنین­های سقط شده و ... جهت بررسی به آزمایشگاه فرستاده می­شوند

* دستگاههای مورد استفاده :

1-Tissue processor

2-Microtome

3-Hot plate

4-Paraffin dispenser

5-Tissue float

6-Microscope

7-Oven

بخش سیتولوژی :

* اهداف :

- نمونه برداری سوزنی از بافت های بدن نظیر تیروئید ، پستان ، پاروتید ، غدد لنفی ،توده های گردنی و

-     آماده سازی و رنگ آمیزی نمونه های فرستاده شده برای پاپ اسمیر

-    آماده سازی نمونه های مایعات بدن نظیر: مایع مغزی نخاعی ، مایع صفاق ، مایع فضای جنب ، ادرار و مایعات دیگر جهت تشخیص و ردیابی سلول های بدخیم

بخش بیوشیمی :

* اهداف:

اندازه گیری آنزیم ها ، الکترولیت ها و مواد داخل سرم جهت بررسی عملکرد ارگان های مختلف بدن نظیر پانکراس ، کلیه ، کبد و . .

* دستگاههای مورد استفاده :

1-BT-1500

2-Bilirubinometer

3- Fotometer state fax 3000-3300

4-Centrifuge

5-Ph meter

6-Ion selective Electrolyte converges

7-Digital tachometer

بخش سرولوژی :

* اهداف :

- تعیین و اندازه گیری پروتئین ها ، ایمونوگلوبولین های خون ، کمپلمان ها، آنتی ژن ها و آنتی بادیهای اختصاصی علیه بیماری های ایدز،

هپاتیت A, B, C سایتومگالوویروس ، سرخچه ، توکسوپلاسموز ، سیفلیس ، استرپتوکک و اندازه گیری کمی فاکتورهای روماتوئید و CPR

 

* دستگاههای مورد استفاده :

-Centrifuge

بخش میکروب شناسی :

* اهداف :کشت نمونه های مختلف نظیر ادرار ، خون و . . . جهت تشخیص وجود عفونت وتعیین نوع ارگانسیم پاتوژن

 

 

* دستگاه های مورد استفاده :

                            

1-Incubator

2-Autoclave

3-Microscope

 

کلید واژه ها: پاتولوژی

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۲