طرح خودکفایی

تعداد بازدید:۱۴۱۸

بسمه تعالی

مسئول واحد درآمد : خانم بوجاریان

--واحد ترخیص و اسناد بستری و سرپایی : آقای میلاد عباسی مطلق (کارشناس حسابداری و مسئول واحد)

،آقای محمد خواجوی ، خانم الهه عسگری ، خانم لیلا صفری 

تلفن داخلی :2248-2224

واحد ترخیص : کلیه اقدامات لازم جهت ترخیص بیماران از نظر مالی و محاسبه خدمات و اقدامات انجام شده برای بیماران در طول مدت بستری در این واحد انجام می گیرد .

اسناد پزشکی : رسیدگی پرونده ها و اسناد بیمه های پایه و تکمیلی و کنترل آنها و رفع نواقص و در نهایت تحویل به ناظرین بیمه ها جهت رسیدگی .

و در ادامه اعمال کسورات احتمالی ناظرین بیمه ها و تکمیل اوراق مربوط به بیمه ها و تحویل به اسناد پزشکی کلیه بیمه ها و بانک ها و سایر و ... .

تکمیل صورت حسابهای مالی و درآمدهای ناشی از خدمات سرپایی و بستری و محاسبات آن و در نهایت وارد کردن به سایت درآمد دانشگاه علوم پزشکی .

 و پس از تکمیل نهایی کلیه کارکردهای سرپایی و بستری و خدمـات پزشکان و ... تحویل امور مالی بیمارستان می گردد .

 

کلید واژه ها: طرح خودکفایی واحد های پشتیبان بیمارستان طالقانی اراک

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۴۰۲