ارزیابی پورتال

نظر سنجی پورتال مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی
 • 0
 • کدام بخش از پورتال را مثبت ارزیابی می کنید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  اطلاع رسانی خبری
  خدمات الکترونیکی
  بروز رسانی اطلاعات
  نظر سنجی ها
  گرافیک و تصاویر
  1