بازدید تیم مدیریتی دفتر پرستاری از بخش اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی اراک

مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی اراک
۱۱ آذر ۱۴۰۲ | ۰۵:۴۲ کد : ۳۹۸۳۴ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۱۴
بازدید تیم مدیریتی دفتر پرستاری از بخش اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی اراک

به گزارش روابط عمومی مرکز ،در این بازدید ،معصومه شکری مدیر خدمات پرستاری ،بهادری سوپروایزر آموزشی ،محمودی کارشناس کنترل عفونت ،شمسی کارشناس ایمنی و رحمتی کارشناس بهبود کیفیت مرکز از بخش اتاق عمل بازدید کردند.

هدف از این بازدید بررسی نحوه ی اجرای فرآیندها و مراقبت استاندارد از بیمار و بررسی سطح آگاهی پرسنل  واجرای دستوالعمل های اعتباربخشی در این بخش وبررسی وبازخورد نقاط قوت و ضعف بخش وارائه ی راه کار های اصلاحی می باشد.

کلید واژه ها: بازدید تیم مدیریت پرستاری بازدید مدیریتی از اتاق عمل

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۲

نظر شما :