افتخارات - لوح ها و گواهی نامه ها

تعداد بازدید:۳۹۰۷

* افتخارات این مرکز:

1. کسب تندیس حاکمیت بالینی به عنوان بیمارستان برتر درجشنواره حاکمیت بالینی کشوری

2. کسب متوالی مقام  درجه یک  اعتباربخشی

3.  دریافت گواهینامه بین المللی ISO 9001  از شرکت NIS CERtآلمان

4.اولین مرکز در کسب گواهی نامه استقرارنظام هموویژیلانس در سطح بیمارستانهای استان

5. بیمارستان پاک در اجرای بهداشتی کردن زباله های عفونی  درسطح استان

 6.مرکز اجرای طرح دوستدار مادر و کودک (کسب لوح بیمارستان دوستدار کودک)

7.  دارای کلینیک تخصصی وفوق تخصصی  زنان وزایمان 

8.دارای 2 اتاق VIP , وپنج اتاق LDR

9. راه اندازی دست بند شناسائی الکترونیکی بیماران

 

لازم به ذکر است که این بیمارستان آموزشی بوده و ماهانه تعدادی از دستیاران تخصصی زنان دانشجویان پزشکی مقاطع کارآموزی و کارورزی، دانشجویان پرستاری و مامایی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و سایر رشته های پیراپزشکی در مقاطع کاردانی و کارشناسی حضور یافته و آموزش های لازم را دریافت می نمایند.

لوح های حاکمیت بالینی:

 

گواهی نامه ISO:

هموویژیلانس:

مدیریت پسماند:

سلامت زنان:

 

لوح تقدیر:

 

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۸