نمایندگان بیمه

تعداد بازدید:۱۴۸۹
نمایندگان بیمه

بیمه های طرف قرداد این مرکز:

خدمات درمانی(بیمه روستایی،بیمه سلامت،کارمندی،سایر اقشار،اتباع،سلامت همگانی )،تامین اجتماعی،بیمه ارتش،کمیته امداد

بانک تجارت،بانک ملی،بانک کشاورزی،بانک ملت،بانک سپه،بانک صادرات،صداو سیما،شرکت نفت، بیمه ایران، کارآفرین


ناظر بیمه خدمات درمانی : خانم کاظمی

ناظر بیمه تأمین اجتماعی : خانم شفاهی
تلفن داخلی : 2246  

1.     کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مسئول مربوطه .

2.     تسلط بر دستورالعمل ها و آئین نامه های اسناد پزشکی ، نظارت و ارزشیابی و رتبه بندی ، دستورالعملهای بیمه گری مرتبط با اسناد پزشکی و سایر موارد .

3.     مراجعه روزانه به بخش و دریافت اسامی بیمه شدگان بستری از پذیرش ، رؤیت بیمار ، تطبیق مشخصات و بررسی علت بستری .

4.     صدور و تکمیل معرفی نامه بیمارستانی طبق ضوابط و تطبیق خدمات انجام شده با تعهدات سازمان .

5.     رسیدگی اولیه پرونده براساس دستورالعملهای رسیدگی به اسناد بستری .

6.     ضبط مدارک بیمه ای به جا مانده ، تخلفی و فوتی بیمه شدگان در بیمارستان و ارسال آنها به ادراه کل .

7.     تأیید خدمات پر هزینه در بخش سرپایی برحسب صلاحدید اداره کل و تأیید مصرف لوازم مصرفی و پروتزها در بیماران بستری .

8.     ارسال اطلاعات آماری مورد لزوم به اداره کل .

9.     شرکت در جلسات ماهیانه ناظرین در ادارات کل و اعلام خدمات جدید ارائه شده و انتقال تشکیلات و کمبودها به اداره کل .

10.همکاری لازم با بازرسان سازمان و اداره کل جهت بررسی عملکرد بیمارستان و همچنین مسئولین بیمارستان جهت ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان .

11.سایر موارد براساس مقام مافوق .

 

 

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۴۰۲