گزارش عملکرد کتابخانه

  دریافت لیست کتابهای جدید کتابخانه مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی شش ماه اول سال 1398  اینجا کلیک کنید.

      دریافت لیست کتابهای جدید کتابخانه مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی در سال 1397 اینجا کلیک کنید.

کارگاه شیوه نگارش مقاله علمی 8 و 9 مراد ماه 98    مدرس آقای دکتر کبیری        لینک محتوا کارگاه 

کارگاه معرفی سامانه نوپا           16 بهمن 97      مدرس آقای دکتر کبیری    لینک محتوا کارگاه 

آشنایی متخصصان بالینی با اجزای یک مقاله مروری نظام مند (سیستماتیک)   17 و 18 بهمن   

مدرس آقای دکتر کبیری          لینک محتوا کارگاه 

****مهم****

لازم به ذکر است تمامی منابع موجود در کتابخانه به دلیل انجام ورود اطلاعات توسط کتابخانه مرکزی در نرم افزار تحت وب  قابل جستجو می باشد، ولی در حال حاضر سیستم امانت کتابخانه الکترونیکی نیست که با ارتقاء نرم افزار کتابخانه مرکزی این مشکل کتابخانه های مراکز آموزشی درمانی د ع پ اراک نیز بر طرف میگردد.

آخرین ویرایش۱۴ دی ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۱۶