مطالب مرتبط با کلید واژه

اطلاعات بیمارستان طالقانی


تاریخچه بیمارستان

شناسنامه مرکز درمانی/آموزشی آیت ا... طالقانی : سال تأسیس : 1346 هجری شمسی مساحت : 4400 مترمربع تعداد تخت :110 تخت آدرس : استان مرکزی– اراک – خیابان امام خمینی (ره) مرکز درمانی/آموزشی آیت ا... طالقانی در منطقه غربی شهر اراک در خیابان امام خمینی واقع شده است ...