مطالب مرتبط با کلید واژه

اخبار کتابخانه


اخبار کتابخانه بیمارستان

وبینار مروری بر راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 6 تیرماه 1400 - Berek & Novak's Gynecology 2020 ، Te Linde's Operative Gynecology 2020 و Speroff's Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility 2020 در کتابخانه بیمارستان موجود است دسترسی ...