آیین نامه‌ها و فرم‌ها- غذایی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آخرین ویرایش فرم PRPs واحد های غذایی و آشامیدنیغذایی
چک لیست ارزشیابی واحد های تولیدی آرایشی _بهداشتی (prps)فرم های خام آرایشی_بهداشتی
فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی کاگاهها و کارخانجات صنایع غذایی(آرایشی و بهداشتی)غذایی
گواهی بهداشت محموله ای فراورده های آرایشی و بهداشتیغذایی
مدارک لازم جهت پروانه های سه گانه بهداشتیغذایی
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتیغذایی
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتیتولید قراردادیفرآورده های خوراکی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتیغذایی
فرم تعهد نامه محضری مدیر عامل و مسئول فنیغذایی
فرم پرسش نامه محضری مسئول فنی و مدیر عاملغذایی
تعهد نامه محضری رعایت موارد مندرج در طرح برچسب و الزمات مندرج در ضابطه برچسب گذاریغذایی
تعهد نامه محضری رعایت موارد مندرج در طرح برچسب و الزمات مندرج در ضابطه برچسب گذاریغذایی
الزامات برچسب گذاری محصولات غذایی و اشامیدنی تراریختهغذایی
نحوه اجراء دستورالعمل اجرایی واحد های کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)غذایی
ابلاغ نحوه ارائه مدارک درخواست بررسی شرایط فنی و بهداشتی،صدور،تمدید و اصلاح پروانه ورود مواد اولیه و محصولات فرایند شده غذایی و آشامیدنیغذایی
کتاب مجموعه قوانین ،آئین نامه ها و دستوالعمل های فرآورده های غذایی و آشامیدنیغذایی
واردات موقت مواد اولیهغذایی
Book۱غذایی
Book۲غذایی
اجرای طرح سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا سازمان صمتغذایی
فرم تعهدنامه محضری مدیر عامل و مسئول فنیغذایی