مطالب مرتبط با کلید واژه

مکمل های ورزشی


عرضه مکمل های ورزشی فقط از طریق داروخانه ها/ نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های سلامت بر عهده سازمان غذا و دارو است

سرپرست اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: مکمل های ورزشی فقط باید در داروخانه ها توزیع شوند و توزیع آن ها از فروشگاه های ورزشی و عطاری ها غیر مجاز است.

ادامه مطلب

کشف بیش از ۲۰ قلم مکمل ورزشی قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در اراک

معاون غذا و دارو اراک خبر داد: کارشناسان معاونت غذا و دارو با همکاری پلیس امنیت اقتصادی از یک منزل مسکونی، بیش از ۲۰ قلم مکمل ورزشی قاچاق و غیرمجاز به ارزش نزدیک به ۲۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

ادامه مطلب

محل های ورزشی مجوز فروش مکمل‌های دارویی و غذایی ندارند

مسئول امور داروخانه های معاونت غذا و دارو اراک اظهار کرد: عرضه مکمل‌های ورزشی در فروشگاه‌های تحت عنوان فروشگاه‌های سلامت ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود و مکمل‌های ورزشی فقط از طریق داروخانه‌ها باید به فروش برسد.

ادامه مطلب
معاون غذا و دارو اراک هشدار داد؛

عوارض خطرناک مصرف مکمل‌های ورزشی تقلبی و قاچاق

دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو اراک گفت: دراکثر موارد مکمل های موجود در بازار تقلبی است و این مکمل ها در کشورهای حاشیه و حتی در برخی نقاط داخل کشور بسته بندی می شوند و به عنوان یک محصول دارای لیبل با برند خارجی به بازار عرضه می شوند که می تواند باعث مسمومیت شده و منجر به اختلالات متابولیسمی شود که خطر مرگ را نیز به دنبال خواهد داشت.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک انجام شد؛

تشکیل دومین جلسه با عنوان بالا بردن سطح آگاهی در خصوص فروش مکمل های ورزشی

این جلسه به منظور بالا بردن سطح آگاهی دست اندرکاران و اخذ مجوز های لازم جهت فروش مکمل های ورزشی با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو در دفتر این معاونت برگزار شد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک انجام شد؛

تشکیل جلسه ای با عنوان بالا بردن سطح آگاهی در خصوص فروش مکمل های ورزشی

این جلسه به منظور بالا بردن سطح آگاهی دست اندرکاران و اخذ مجوز های لازم جهت فروش مکمل های ورزشی با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو در دفتر این معاونت برگزار شد.

ادامه مطلب
معاون غذا و دارو اراک،

تجویز مکمل های غیر مجاز، مرز باریکی در اعتیاد

معاون غذا و دارو استان با بیان اینکه نظارت بر باشـگاه ها و مـراکـز توزیع و فــروش مکمل های ورزشی با دانشگاه علوم پزشکی نیست و چون ضابط قضایی نیستیم ، مجوز ورود و بازرســی هم نداریم ، می افزاید : قطعا دســـتگاه هایی چون ورزش و جوانان ، اتاق اصـناف ، اماکن نیروی انتظامی و... با توجه به وظایف تعریف شــده ، امکان بیشـــتری برای نظارت بر این مکان ها دارند ؛ با این حال معاونت غـذا و دارو در قالب گشـت های مشــترک با دستگا ه قضــــا در طی سال چندین بار بازرسی هایی را انجام داده و برخورد های لازم با متخلفان انجام شده است.

ادامه مطلب
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی؛

تنها مراکز مجاز توزیع و فروش مکمل های ورزشی داروخانه ها هستند

دکتر علیمرادیان گفت: تنها محل مجاز توزیع و فروش انواع مکمل ها، داروخانه ها هستند و سایر مراکزی که به عنوان محل فروش این مکمل ها فعالیت می کنند به هیچ عنوان دارای صلاحیت و مجوز قانونی نیستند.

ادامه مطلب