مربیان

تعداد بازدید:۱۹۴۱
مربیان

-- مریم محمدی نیک : کارشناس ارشد مامایی (مسئول برگزاری کلاس های آمادگی زایمان فیزیولوژیک

-- طاهره کشاورز : کارشناس مامایی با بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت در امور مامایی(مربی ورزش‌های های دوران بارداری)

-- الهام خسروی؛  با بیش از ۱۸ سال سابقه(کارشناس مامایی)

-- غزال نبوی : کارشناس مامایی با بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت در امور مامایی

-- سحر امینی؛ با ۱۰ سال سابقه ، مربی یوگا در بارداری(کارشناس مامایی)

-- خدیجه ثابتی؛  با بیش از ۷ سال سابقه در بخش زایمان (کارشناس مامایی)

-- مرسده واشقانی فراهانی؛ روانشناس بالینی، مشاوره روانشناسی بالینی بیمارستان طالقانی ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)

-- فاطمه بهادری؛ سوپروایزر آموزشی( کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی).

 

کلید واژه ها: مامایی کارشناس مامایی کارشناس سال سال سابقه سابقه ارشد بالینی

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۴۰۲