آیین نامه‌ها و فرم‌ها- داروهای ریکال

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
ریکال ژلوفن ساخت داروسازی دانا با شماره سری ساخت ۰۰۰۴GGF۴۵۰ ۰۰۰۴GGF۴۹۳ و ۰۰۰۴GGF۴۳۵داروهای ریکال
ریکال ویال دکستروز ۵۰ درصد شرکت ثامن با سری ساخت ۰۱H ۳۵K ۰۴۸داروهای ریکال
ریکال فرآورده اسلیم کوئیک شرکت گل دارو با سری ساخت ۹۰۱۵داروهای ریکال
پاسخ منفی آزمون داروی فوریتی قرص ویگاباترین ۵۰۰- پیک دارو توسعهداروهای ریکال
ریکال فرآورده سابولار شرکت فرادارو فن آور مهر با سری ساخت ۴۰۰۲۷داروهای ریکال
ریکال کلیه بچ های سرم دکستروز ۱۰% شرکت mediclone بعلت وجود جسم خارجیداروهای ریکال
ریکال شیاف استامینوفن ۳۲۵ شرکت داروسازی آرنیکا سلامتداروهای ریکال
ریکال سرم دکستروز ۱۰% شرکت medicloneداروهای ریکال
ریکال محلول استریل چشمی شهید قاضی با سری ساخت ۰۱۰۵۱۸۰داروهای ریکال
ریکال قرص پروستاتان شرکت داروسازی گل دارو با شماره سری ساخت ۰۰۱۰۰۴۶داروهای ریکال
ریکال آمپول کتورولاک شرکت داروسازی اکسیر با سری ساخت ۰۹۴۰۱۲۳داروهای ریکال
ریکالداروهای ریکال
ریکال قطره آهن لیپوهم شرکت آرمان دارو خراسانداروهای ریکال
توقف مصرف فرآورده با نام تجاری Tglobulinداروهای ریکال
اطلاع رسانی در خصوص عدم مصرف محلول تزریقی آمینوون ۵% دارای تغییر رنگداروهای ریکال
ریکال سوسپانسیون استامینوفن فارما شیمی- سری ساخت ۰۱۱داروهای ریکال
ریکال ملاتونین شرکت رازکداروهای ریکال
توقف مصرف فرآورده انسولین گلارژین با نام تجاری گلاریتوسداروهای ریکال
ریکال سوسپانسیون پاراتل(استامینوفن) شرکت البرز داروداروهای ریکال
اطلاع رسانی در خصوص عدم مصرف محلول تزریقی آمینوون ۵% دارای تغییر رنگداروهای ریکال