اخبار اصلی

مصاحبه مهندس حسینی با خبرگزاری صداوسیما مرکزی گالری

مصاحبه رئیس مرکز بهداشت اراک با خبرگزاری صدا و سیما در هفته بدون دخانیات و معدوم سازی مواد دخانی و قلیان سید شهریار حسینی رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر در خصوص هفته بدون دخانیات گفت: کارشناسان محیط در هفته بدون دخانیات از پنجاه واحد صنفی و توزیع کننده قلیان در شهرستان اراک بازدید نمودند، که در این بازدیدها، قلیان ها و مواد دخانی جمع آوری شد. وی افزود ،طبق آمار، سال گذشته واحد بهداشت محیط بالغ بر ۵۰۰ قلیان را در سطح شهر جمع آوری کرده و با دستور دستگاه قضایی معدوم شده است. حسینی ادامه داد: همشهریان میتوانند با تماس با سامانه ۱۹۰ شکایات خود را ثبت کنند و کارشناسان سریعا از این مراکز بازدید کرده و در صورت تخلف، صورت جلسه و به مراجع قضایی معرفی می شوند. وی تصریح کرد: علاوه بر جمع‌آوری مواد دخانی و قلیان از واحدهای متخلف،ارجاع به دادستانی انجام شده و برابر با مقررات جریمه و پلمپ خواهند شد.

ادامه مطلب

تقدیر و اعطای، گواهینامه های اختصاصی بیمارستان های بدون دخانیات گالری

این نشست به میزبانی دکتر احمد جودکی ، رییس و مدیر بیمارستان فوق تخصصی قدس و باحضور مهندس حسینی رئیس مرکز بهداشت ، مهرعلی مدیر گروه بهداشت محیط کار و ترکمانی رییس گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت و میری معاون و محمودی کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط،و کارشناسان بهداشت محیط شهرستان اراک برگزار شد. با توجه به، هماهنگی ها و برنامه ریزی های صورت گرفته و اجرایی گام های فرایند بیمارستان بدون دخانیات و پایش ها و رصد و ارزیابی های صورت گرفته ،در ممیزی داخلی و خارجی و تحقق برنامه های ابلاغی خصوصا، پروتکل های تخصصی برگرفته ،از قانون جامع کنترل و آموزش و نظارت در راستای پیشبرد اهداف ،عالیه سلامت گواهینامه های اختصاصی بیمارستان بدون دخانیات همگام با هفته بدون دخانیات صادر شد. در این نشست مهندس حسینی رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک :با عرض خسته نباشید به دکتر جودکی و همکارانشان ، ابراز خرسندی کرد و گفت:تشکر از حسن انجام کار فرهنگ سازی جامعه بدون دخانیات ، ومضرات استعمال دخانیات و راهبرد ها و اهداف این شعار حافظت از کودکان در برابر دخانیات؛ و انجام تمامی پروتکل ها، در هفته بدون دخانیات و برگزیده شدن این بیمارستان عاری از دخانیات ،و برادامه دار بودن این طرح طی سال در این اماکن تاکید کرد .و در آخر از مدیریت بیمارستان فوق تخصصی قدس تحت عنوان بیمارستان خصوصی بدون دخانیات، با اهدا گل و گواهینامه، تقدیر به عمل آمد.

ادامه مطلب

افتتاح دفتر نشریه تخصصی، دخانیات تهدید علیه سلامتی گالری

این دفتر نشریه با حضور مهرعلی رییس کار گروه سلامت محیط کار و ترکمانی رییس گروه بهداشت محیط و میری معاون مرکز بهداشت و کارشناسان بهداشت محیط شهرستان اراک در مرکز خدمات جامع سلامت شهری حسینی افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی: با توجه به تبعات سوء ناشی از استعمال دخانیات ،در ابعاد اجتماعی ؛ سلامت و لزوم تشریح و تبیین اثرات و زیان هاومضرات دخانیات و پیشبرد اهداف عالیه سلامت و برنامه های در دست اقدام و پیش بینی شده برابر راهبردهای اساسی سازمان بهداشت جهانی (mpower ) با رویکردهای آموزش؛ تشریح ؛ تبیین مضرات استعمال دخانیات در هفته بدون دخانیات دفتر نشریه تخصصی زندگی بدون دخانیات افتتاح شد.لازم به ذکر است نشریه تخصصی با اخذ مجوز رسمی کار خود را آغاز کرد.ودر پایان از زحمات و تلاش های علمی هیات تحریریه تخصصی که بدون چشم داشت و با علاقه و مصروف سازی وقت شخصی و حتی ساعات غیر اداری وبا هماهنگی و آغاز همکاری با مراکز ومراجع علمی و تخصصی مرتبط و اساتید، صاحب کرسی در این خصوص گامی موثر در مطالبه گری سلامت و زندگی بدون دخانیات گام بر می دارند، با اهدا گل تقدیر به عمل آمد.

ادامه مطلب

تقدیر و اعطای، گواهینامه های اختصاصی بیمارستان های بدون دخانیات گالری

این نشست به میزبانی مهندس معتمدی ، مدیر بیمارستان خوانساری و باحضور مهندس مهرعلی مدیر گروه بهداشت محیط کار و ترکمانی رییس گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت و میری معاون و محمودی کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط،و کارشناسان بهداشت محیط شهرستان اراک برگزار شد. با توجه به، هماهنگی ها و برنامه ریزی های صورت گرفته و اجرایی گام های فرایند بیمارستان بدون دخانیات و پایش ها و رصد و ارزیابی های صورت گرفته ،در ممیزی داخلی و خارجی و تحقق برنامه های ابلاغی خصوصا، پروتکل های تخصصی برگرفته ،از قانون جامع کنترل و آموزش و نظارت در راستای پیشبرد اهداف ،عالیه سلامت گواهینامه های اختصاصی بیمارستان بدون دخانیات همگام با هفته بدون دخانیات صادر شد. مهرعلی مدیر گروه بهداشت محیط و کار معاونت بهداشت: ضمن تقدیر از همکار بهداشت محیط این بیمارستان و اشاره به اینکه بیمارستان خوانساری اولین بیمارستان دولتی است ،که موفق به کسب این گواهینامه شده ، افزود با ارائه این گواهینامه و ابلاغ این شعار موجب تحول و‌تحقق این باشد که این بیمارستان ها و مکان های عمومی عاری از دخانیات باشد. در ادامه ترکمانی رییس گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت افزود: ضمن خسته نباشید ویژه به کارشناس محیط این بیمارستان گفت ،امیدواریم این شعار تنها برای هفته بدون دخانیات نباشد، بلکه باید در تمامی سال این شعار بدون دخانیات در دستور کار مجموعه ها ، بیمارستان ها قرار بگیرید ،و در آخر از مدیریت بیمارستان خوانساری تحت عنوان اولین بیمارستان دولتی بدون دخانیات، با اهدا گل و گواهینامه، تقدیر به عمل آمد.

ادامه مطلب

تقدیر و اعطای، گواهینامه های اختصاصی بیمارستان های بدون دخانیات گالری

این نشست به میزبانی دکتر صدیق رئیس وافشار مدیر بیمارستان فوق تخصصی سینا، و باحضور مهندس مهرعلی مدیر گروه بهداشت محیط کار و ترکمانی رییس گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت و میری معاون و محمودی کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط،و کارشناسان بهداشت محیط شهرستان اراک برگزار شد. با توجه به، هماهنگی ها و برنامه ریزی های صورت گرفته و اجرایی گام های فرایند بیمارستان بدون دخانیات و پایش ها و رصد و ارزیابی های صورت گرفته ،در ممیزی داخلی و خارجی و تحقق برنامه های ابلاغی خصوصا، پروتکل های تخصصی برگرفته ،از قانون جامع کنترل و آموزش و نظارت در راستای پیشبرد اهداف،عالیه سلامت گواهینامه های اختصاصی بیمارستان بدون دخانیات همگام با هفته بدون دخانیات صادر شد. مهرعلی مدیر گروه بهداشت محیط و کار معاونت بهداشت: ضمن تقدیر و تشکر از حسن همکاری ریاست مجموعه بیمارستان سینا،در این خصوص و چگونگی انتخاب این بیمارستان، ابراز امیدواری کرد ،که این روند کنترل محیط بدون مواد دخانی و زندگی آری از دخانیات و اجرای این طرح در تمام طول سال در مکان های عمومی در دستور کار قرار گیرد،درادامه میری معاون مرکز بهداشت شهرستان اراک ،افزود: این گواهینامه،با پایش و رصدوانجام شدن تمام پروتکل هاوزحمت همکاران بهداشت محیط دراین مجموعه صادر شده است.وجای تشکر ویژه دارد،که این بیمارستان توانسته با فضا سازی وفرهنگ سازی ،تحولی را ایجادکند.که این بیمارستان عاری از دخانیات باشد.ودرآخر از ریاست بیمارستان فوق تخصصی سینا تحت عنوان اولین بیمارستان خصوصی بدون دخانیات،با اهداگل وگواهینامه،تقدیر به عمل آمد.

ادامه مطلب

چند توصیه برای پیشگیری از تب کریمه کنگو

دام قربانی حتما از محل‌هایی که مورد تایید وزارت بهداشت و دامپزشکی است، تهیه شود. توصیه می‌شود ذبح دام در مسیر عمومی حرکت مردم نباشد. در مکانی انجام شود که قابل شست‌وشو باشد. فردی که ذبح می‌کند حتما چکمه و دستکش، لباس پوشیده داشته باشد و پوستش با خون دام هیچ تماسی نداشته باشد. گوشت دام بعد از ۲۴ ساعت و جگر دام بعد از ۴۸ ساعت نگهداری در یخچال در دمای ۴ درجه سانتی گراد قابل استفاده است. برای از بین بردن کنه‌ها بعنوان ناقل بیماری تمامی دام‌ها، بستر و جایگاه دام در روستاه‌ها و دامداری‌ها سمپاشی شود. از تماس با دام آلوده، خون و ترشحات لاشه، گزش و دستکاری کنه و خون و ترشحات بافتی بیمار آلوده اجتناب شود. با شروع ناگهانی تب، سردرد، درد عضلاتی و خونریزی فورا به مراکز بهداشتی مراجعه کنند. باتوجه به مسئولیت همگانی شهروندان در برابر بیماری‌های خطرناک مشترک بین انسان و دام هشدار‌های دامپزشکی را به اطرافیان و دیگران اطلاع رسانی کنید.

ادامه مطلب

اختلالات تیروئیدی در زنان ۸ الی ۱۰ برابر بیشتر از مردان

حدود ۱.۶ میلیارد نفر در دنیا مبتلا به و یا در معرض خطر ابتلا به بیماری های تیروییدی هستند. اختلالات غده تیرویید در همه دنیا و در همه سنین دیده می شود و این مشکلات در زنان باردار، نوزادان، کودکان و سالمندان شایع تر و عوارض بیش تری دارند.

ادامه مطلب