مسئول حراست

تعداد بازدید:۲۲۸

بسمه تعالی

                مسئول واحد حراست : ...
 تلفن داخلی : 2223

تلفن : 086

32775592

سوابق:

۱-کارشناس حراست دانشکده پزشکی و پیراپزشکی استان مرکزی/اراک

 2-سوابق اجرایی حراست  

شرح وظایف :

1.     حفاظت پرسنلی

2.     حفاظت IT

3.     اقدامات مربوط به مکاتبات محرمانه

4.     نظارت بر ورود و خروج اموال

5.     نظارت بر ورود و خروج افراد

6.     انتظامات محیط

کلید واژه ها: تلفن ورود حفاظت خروج نظارت مربوط

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۴۰۲