آرشیو اخبار

توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد؛

نصب بنر های اطلاع رسانی درخصوص هفته مسمومیت ها در میادین و معابر استان مرکزی

روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک اعلام کرد:اطلاع رسانی عمومی در استان مرکزی با هدف پیشگیری از مسمومیت ها"با افزایش آگاهی،مانع مسمومیت دارویی شویم" در میادین و معابر سطح شهر اراک نصب گردید.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد:

کمیته پایش برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو اراک

در این جلسه ضمن بررسی رئوس برنامه عملیاتی در رابطه با نحوه ی اجراء و ضرورت پیگیری پایش مستمر و جمع آوری مستندات بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اخذ و به مسئولین و مدیران ابلاغ گردید.

ادامه مطلب
معاون دارویی معاونت غذا و دارو اراک اعلام کرد:

مسمومیت دارویی شایع ترین علت مراجعه به بخش مسمومیت بیمارستانهای ایران

معاون دارویی معاونت غذا و دارو اراک به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت ها اعلام کرد:چگونه از بروز مسمومیت ناشی از داروها پیشگیری نماییم.

ادامه مطلب