آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرمهای آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم تایید مقالهفرمهای آموزشی
فرم انصراف از نمره مقالهفرمهای آموزشی
فرم گزارش سمینار سه ماههفرمهای آموزشی
فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامهفرمهای آموزشی
فرم طرح تحقیقاتیفرمهای آموزشی
فرم طرح تحقیقاتیفرمهای آموزشی
فرم ترجمان دانشفرمهای آموزشی
فرم مجوز برگزاری جلسه دفاع از پایان نامهفرمهای آموزشی
فرم حق مالکیت مادی و معنویفرمهای آموزشی
فرم اخذ مجوز صحافی پایان نامه کارشناسی ارشدفرمهای آموزشی
فرم صورتجلسه کمیته تخصصی گروهفرمهای آموزشی
اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامهفرمهای آموزشی
اظهار نامه دانشجوفرمهای آموزشی
اظهار آمادگی جهت دفاع نهایی از پایان نامهفرمهای آموزشی
نحوه نگارش گزارش کارآموزی رشته مهندسی بهداشت محیط(word)فرمهای آموزشی
نحوه نگارش گزارش کارآموزی رشته مهندسی بهداشت محیطفرمهای آموزشی
فرم روند اجرای پایان نامه دانشجویان ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامتفرمهای آموزشی
فرم تقاضای تغییر رشتهفرمهای آموزشی
فرم تقاضای تغییر رشته توام با انتقالفرمهای آموزشی
فرم درخواست خروج از کشورفرمهای آموزشی