آرشیو اخبار

کارشناس دارویی معاونت غذا و دارو اراک مطرح کرد؛

حذف و یا تغییر زمان مصرف دارو در ماه رمضان مستلزم مشورت با پزشک

کارشناس تجویز و مصرف منطقی داروی معاونت غذا و دارو ، حذف و یا تغییر زمان مصرف دارو در ماه مبارک رمضان مستلزم مشورت با پزشک معالج و داروساز بیان کرد.

ادامه مطلب