آرشیو اخبار

جمع آوری محصول پد الکلی آریسا

بـا توجـه به دریافت گزارشات مبنی بر توزیـع پد الکلی بـا نـام تـجـاری آریسا محصول شرکت حریر نوین سپاهان به آگاهی می رساند که این فرآورده فاقد هر گونه مجوز ثبت و تولید از این اداره کل و تاییدیه آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو می باشند. خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به مراکز تحت پوشش -به ویژه داروخانه ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی- به قید فوریت نسبت به جمع آوری محصول در صورت مشاهده اقدام و نتیجه به این اداره کل منعکس گردد./

ادامه مطلب