آرشیو اخبار

به همت معاونت غذا ودارو اراک ؛

بیش از۲۰۰ نمونه پذیرفته شده در ایام نوروز در آزمایشگاه کنترل مواد غذایی اراک

در راستای ارائه خدمات در ایام نوروز بیش از ۲۰۰ نمونه پذیرفته شده ازسوی معاونت بهداشت و اداره نظارت دراین ایام توسط آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو اراک مورد آزمایش قرار گرفت.

ادامه مطلب

اقدامات معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی طی پنج روز دوم بهار ۹۸

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در راستای اجرای طرح ستاد نوروزی در چهار روز دوم فروردین ماه ۱۳۹۸ جمعا ۳۸ مورد بازدید از داروخانه ها صورت گرفته که ۲۵ مورد از داروخانه های خصوصی و شبانه روزی و ۱۳ مورد از داروخانه های دولتی بوده است و در هیچ یک از مراکز دارویی مشکل دارویی مشاهده نگردید.

ادامه مطلب
در ایام نوروز صورت گرفت؛

بازدید کارشناسان اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو اراک از تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی بیمارستان های دولتی استان مرکزی

کارشناسان اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو اراک از تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی بازدید کردند.

ادامه مطلب
به صورت سرزده صورت گرفت؛

بازدید سرزده سرپرست دانشگاه به همراه معاون غذا و دارو اراک از مراکز ارائه خدمات در ایام نوروز

سرپرست دانشگاه به همراه معاون غذا و دارو اراک در راستای نظارت بهداشتی درمانی وستاد تسهیلات نوروزی مسافران در ایام نوروز از داروخانه های بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) و داروخانه های خصوصی و عطاری ها این استان بازدید کردند.

ادامه مطلب
معاون غذا و دارو اراک؛

علت تفاوت قیمت درج شده بر روی بسته و قیمت فروش در برخی داروها

دکتر علیمرادیان گفت: از آنجا که قیمت دارو باید در سراسر کشور یکسان باشد گاهی ممکن است تغییر قیمت صورت بگیرد، چرا که داروخانه ها موظف هستند داروهای خود را با تغییر قیمت جدید اعمال شده از سوی سازمان غذا و دارو بفروشند، حتی اگر قیمت قبل روی بسته های آن درج شده باشد و طبیعی است قیمت داروهای بسته بندی شده موجود در داروخانه یا انبارهای توزیع، قیمتشان با قیمت های جدید تطابق نداشته باشد.

ادامه مطلب